วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

Loading..
รายชื่อวารสารต่างประเทศ
1.MCN : The American Journal of Maternal/Child Nursing 6ฉบับ/ปี
2. Archives of Psychiatric Nursing 6ฉบับ/ปี
3. Journal of Pediatric Nursing 6 ฉบับ/ปี
4. Medsurg Nursing 6 ฉบับ/ปี
5.Joumal of community Health Nursing ๔ฉบับ/ปี

รายชื่อ วารสารการพยาบาล
1.วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต    2.วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ   3.วารสารการพยาบาลและการศึกษา
4.วารสารปฏิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 5.วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 6.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
7.วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ม.ขอนแก่น 8.วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 9.วารสารราชาวดีสาร วิทยาลัยบรมราชชนนี สุรินทร์
10.วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร 11.วารสารสภาการพยาบาล 12.วารสารพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 13.วารพยาบาลสาร ม.เชียงใหม่ 
 
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
nonononono
เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ


 

Loading..
ฐานข้อมูลออนไลน์

1. Thailisyes
2. Cinahl completeyes

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล CINAHL Complete จาก

yesEBSCO surprise


ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จักรีรัช

yesBook Oder Systemsmiley

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved. facebook : ULibM-Colib-Cloud